Norges Bank

Henrik Ibsen. 20-krone minnemynt

I anledning av Ibsen-året 2006, ga Norges Bank ut en 20-krone sirkulasjonsmynt 16. januar 2006. Mynten er tvungent betalingsmiddel og ble utgitt til pålydende.

Henrik Ibsen. 20-krone minnemynt revers Henrik Ibsen. 20-krone minnemynt advers 

Markeringen av Ibsen-året skal sette fokus på Henrik Ibsens litteratur og dramatikk og den enestående posisjon han fremdeles har i Norge og verden for øvrig. Henrik Ibsens verker er like aktuelle i dag som for hundre år siden. Etter William Shakespeare er Ibsen den mest oppførte dramatiker gjennom tidene.

Myntens data

  • Diameter: 27,5 mm
  • Tykkelse: 2,2 mm
  • Vekt: 9,9 g
  • Legering:81% Cu, 10% Zn, 9% Ni
  • Rand: Glatt

Preg:

Advers:

H. M. Kong Harald V's portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V. NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2006 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern til venstre og direktør Magne Flågans merke til høyre.

Revers:

Henrik Ibsen i helfigur i profil sett fra venstre, fremstilt i tiden - på full fart både ut av og inn i noe. Motivet binder dermed også sammen både det som har vært og det som kommer. Til venstre for figuren: Henrik Ibsens signatur som er identisk med den som forfatteren selv brukte. Til høyre for Ibsen: 20 med KR rett under valørbetegnelsen. Nede til høyre for Ibsens frakk: kunstnerens signatur: NS.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise. Revers er utformet av billedhugger Nina Sundbye. Den ble satt i sirkulasjon 16. januar 2006. Den ordinære 20-kronemynten ble ikke preget med årstallet 2006.

Sist endret 18. november 2015 15:25