Norges Bank

100-årsjubileum, det første samiske landsmøtet i Trondheim, 20-krone minnemynt 2017

I 2017 er det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt. For å markere denne viktige milepælen for den samiske befolkningen, gir Norges Bank ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 7. februar 2017. Mynten er tvungent betalingsmiddel og utgis til pålydende.

Advers mynt Revers mynt

Samekvinnen Elsa Laula Renberg arrangerte det første landsdekkende samemøtet i Norge. Møtet ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim 6. – 9. februar 1917 og er en viktig historisk hendelse for den samiske befolkningen. Begivenheten er også grunnlaget for at den 6. februar feires som Samenes Nasjonaldag. Sirkulasjonsmynten utgis i forbindelse med jubileumsarrangementet «Tråante 2017» («Tråante» er sørsamisk for «Trondheim»).

Etter innspill fra Sametinget og Samisk Kunstnerforbund, inviterte Norges Bank syv kunstnere til en konkurranse om utforming av jubileumsmotivet på myntens revers. Konkurransen ble vunnet av billedkunstner Annelise Josefsen, fra Kokelv i Finnmark, og hennes vinnermotiv «Vekselvirkning» brukes på myntens revers.

Utforming og tekniske data:

  • Diameter: 27,5 mm
  • Tykkelse: 2,2 mm
  • Vekt: 9,9 g
  • Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni
  • Rand: Glatt

Advers (forside):

H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V∙ NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2017 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise.

Revers (bakside):

Jubileumsmotivet «Vekselvirkning» er ment å symbolisere samspillet mellom krefter. Symbolene er hentet fra samisk mytologi, og fritt satt sammen etter mange tegn fra det samiske trommeinstrumentet runebomma. Valørangivelsen (KRONER 20) er plassert som omskrift på venstre side. Teksten «TRÅANTE 1917 2017» er plassert som omskrift nede til høyre for motivet. Kunstnerens signatur (AJ) er plassert nede til venstre for motivet.

Myntens revers er utformet av billedkunstner Annelise Josefsen.

Det vil ikke bli produsert 20-kronemynter med ordinært preg i 2017.

Publisert 7. februar 2017 10:00
Publisert 7. februar 2017 10:00