Norges Bank

Den Norske Turistforening. 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg (2018)

I 2018 var det 150 år siden Den Norske Turistforening (DNT) ble stiftet. For å markere denne begivenheten, ga Norges Bank ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 19. januar 2018. Mynten er tvungent betalingsmiddel og utgis til pålydende.

Minnemynt forside Minnemynt bakside

Norges Bank inviterte fem kunstnere til en konkurranse om utforming av jubileumsmotivet på myntens bakside. Vinner av konkurransen ble Martine Linge, med motivet «Kart og kompass». Myntmotivet illustrerer både muligheter og hjelpemidler for aktiv deltakelse i friluftslivet, et symbol på DNTs arbeid med å tilrettelegge for naturopplevelser.

Norges Bank samarbeidet med DNT om utgivelse av mynten.

Utforming og tekniske data:

  • Diameter: 27,5 mm
  • Tykkelse: 2,2 mm
  • Vekt: 9,9 g
  • Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni
  • Rand: Glatt

Advers (forside):

H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V∙ NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2018 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise.

Revers (bakside):

Jubileumsmotivet «Kart og kompass» viser et turkart med vann, elv, stier og symbolet for en selvbetjent hytte, omkranset av grepkanten på et kompass. Motivet kan sees som et kompass i bruk. Valørangivelsen (20 KR) er plassert vertikalt rett under midten. Teksten «DEN NORSKE TURISTFORENING 150 ÅR» er benyttet som omskrift. Kunstnerens signatur (ML) er plassert til venstre på myntflaten.

Myntens revers er utformet av billedkunstner Martine Linge.

Det vil ikke bli produsert 20-kronemynter med ordinært preg i 2018.

Publisert 19. januar 2018 10:00
Publisert 19. januar 2018 10:00