Norges Bank

Jernbanen. 20-krone minnemynt 2004

I 2004 var det 150 år siden jernbanen ble etablert i Norge, og Norges Bank ga i den anledning ut en 20-krone sirkulasjonsmynt 1. juni 2004. Den er tvungent betalingsmiddel og ble utgitt til pålydende.

20-krone minnemynt advers 20-krone minnemynt revers

Det første offisielle toget gikk på Norsk Hoved Jernbane fra Christiania til Eidsvoll i 1854. Åpningen av Hovedbanen ble starten på en revolusjon av transportsektoren i Norge omkring 50 år før de første bilene begynte å rulle på norske veier. 

Myntens data

  • Diameter: 27,5 mm
  • Tykkelse: 2,2 mm
  • Vekt: 9,9 g
  • Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni
  • Rand: Glatt

Preg:

Advers:

H. M. Kong Harald V's portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V . NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2004 med Den Kongelige Mynts merke hammer og bergsjern til venstre og direktør Magne Flågans merke til høyre.

Revers:

Et utsnitt av jernbaneskinner med sporveksel. Jernbaneskinner som et tidløst symbol på jernbanedrift. Til høyre for togskinnene: 20 KRONER og under dette på tvers av mynten: JERN-BANEN 150 ÅR satt over hverandre i bunn.

Mynten er utformet av formgiver ved Den Kongelige Mynt AS, Ingrid Austlid Rise. Den ordinære 20-kronemynten ble ikke preget med årstallet 2004.

Publisert 27. januar 2006 09:39
Sist endret 19. november 2015 12:11