Norges Bank

Anne-Cath. Vestly. 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg (2020)

I 2020 er det hundre år siden Anne-Cath. Vestly ble født. For å markere denne begivenheten, utga Norges Bank en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 15. juni 2020. Mynten er tvungent betalingsmiddel og utgis til pålydende.

Norges Bank inviterte Siri Dokken til utforming av jubileumsmotivet på myntens bakside. Myntmotivet Lytt viser Anne-Cath. Vestly som ser direkte på betrakteren av mynten, noe som skaper en umiddelbar kontakt. Et overraskelsesmoment er at hun ikke henvender seg til barnet, men lytter til barnet og lar seg inspirere av det. Gjennom sine bøker satte Vestly ord på hvordan det var for jenter og gutter å vokse opp i etterkrigstidas Norge. «Bylinjen» i bakgrunnen, en henvisning til drabantbyer, gir en ekstra dimensjon til motivet.

Utforming og tekniske data:

  • Diameter: 27,5 mm
  • Tykkelse: 2,2 mm
  • Vekt: 9,9 g
  • Legering: Cu 81 %, Zn 10 %, Ni 9 %
  • Rand: Glatt

Advers (forside):

H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V ∙ NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: Kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: Årstallet 2020 med initialene til Norges Bank i midten.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise.

Revers (bakside):

Myntmotivet viser Anne-Cath. Vestly som setter blikket i den som ser på henne, samtidig som hun lytter til et barn. Teksten ANNE-CATH. VESTLY 100 ÅR er benyttet som omskrift. Valørangivelsen (20 KRONER) er plassert på høyre side av portrettet. Kunstnerens signatur (SD) er plassert til venstre på myntflaten.

Myntens revers er utformet av illustratør og avistegner Siri Dokken.

Det vil ikke bli produsert 20-kronemynter med ordinært preg i 2020.

Publisert 19. juni 2020 13:00
Publisert 19. juni 2020 13:00