Norges Bank

Høyesteretts 200-årsjubileum, 20-krone minnemynt 2015

I 2015 er det 200 år siden Norges Høyesterett startet sin virksomhet. For å markere denne viktige konstitusjonelle begivenheten i Norges historie, gir Norges Bank ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 7. mai 2015. Mynten er tvungent betalingsmiddel og utgis til pålydende.

Minnemynt advers 

Med Grunnloven av 1814 fikk Norge sin egen Høyesterett. Tidligere hadde Norge hatt felles Høyesterett med Danmark, med sete i København. Norges Høyesterett begynte sin virksomhet i 1815, med første rettssak 30. juni.

Det følger av Grunnlovens § 88 at «Høiesteret dømmer i sidste Instans». Høyesterett er således Norges øverste domstol og har hele landet som virkeområde. Høyesterett behandler både sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Høyesteretts hovedoppgave er å arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål, og hensyn til kvalitet blir helt særegent.

Etter en lang og omflakkende tilværelse fikk Norges Høyesterett i 1903 tilhold i Justisbygningen i Oslo. Etter flere restaureringer er huset i dag en moderne rettsbygning med et opprinnelig preg. I 1996 ble bygget Høyesteretts eget hus med adresse Høyesteretts plass 1. Bygningen er i dag et symbolsk uttrykk for den dømmende myndighet – den tredje statsmakt.

Norges Bank har samarbeidet med Høyesterett om utgivelse av minnemynten.

Utforming og tekniske data

  • Diameter: 27,5 mm
  • Tykkelse: 2,2 mm
  • Vekt: 9,9 g
  • Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni
  • Rand: Glatt

Advers (forside):

H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V. NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2015 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise.

Revers (bakside):

Jubileumsmotivet viser en gjengivelse av en av de to løveskulpturene som flankerer hovedtrappen i Høyesteretts inngangshall. Skulpturene er modellert av Lars Utne (1862-1922) og utført i messing. Løvemotivet er også et gjennomgangstema i Høyesteretts bygning. Valørangivelsen (20 KR) er plassert på sokkelen under skulpturen. Omskrift: NORGES HØYESTERETT ∙ 200 ÅR. Kunstnerens signatur ( CHR) er plassert nede til venstre for løven.

Motivet på revers er utformet av maler og grafiker Christopher Rådlund.

Det vil ikke bli produsert 20-kronemynter med ordinært preg i 2015.

 

Publisert 7. mai 2015 14:30
Publisert 7. mai 2015 14:30