Norges Bank

Gustav Vigeland. 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg (2019)

Gustav Vigeland ble født 11. april 1869. For å markere 150-årsjubileet for denne begivenheten, utga Norges Bank en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 10. april 2019. Mynten er tvungent betalingsmiddel og utgis til pålydende.

Minnemynt Vigeland advers Minnemynt Vigeland revers

Norges Bank inviterte fem kunstnere til en konkurranse om utforming av jubileumsmotivet på myntens bakside. Vinner av konkurransen ble Håkon Anton Fagerås, med motivet I arbeid. Myntmotivet er et tenkt øyeblikk som fanger billedhuggerens arbeidsprosess under modellering.

Norges Bank har samarbeidet med Vigeland-museet om utgivelsen av mynten.

Utforming og tekniske data:

  • Diameter: 27,5 mm
  • Tykkelse: 2,2 mm
  • Vekt: 9,9 g
  • Legering: Cu 81 %, Zn 10 %, Ni 9 %
  • Rand: Glatt

Advers (forside):

H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V∙ NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2019 med Det Norske Myntverkets merke korslagt hammer og bergsjern i midten.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise.

Revers (bakside):

Myntmotivet viser Gustav Vigeland ved sin kavalett i det han betrakter skulpturen Fosteret. Teksten «GUSTAV VIGELAND 150 ÅR» og valørangivelsen (20 KR) er benyttet som omskrift. Kunstnerens signatur (HAF) er plassert nederst til høyre på myntflaten.

Myntens revers er utformet av billedkunstner Håkon Anton Fagerås.

Det vil ikke bli produsert 20-kronemynter med ordinært preg i 2019.

Publisert 10. april 2019 11:00
Publisert 10. april 2019 11:00