Norges Bank

Kartverket. 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg (2023)

Etableringen av Kartverket var en betydelig begivenhet i en tid da Norge ennå ikke var en selvstendig stat. Kartene bidro til å definere nasjonen, de understøttet forsvaret av territoriet og etableringen av infrastruktur og kommunikasjoner, og de bidro til at landet, kysten og havet ble tatt i bruk på nye og sikrere måter. Kartverket har i vid forstand formet hvem vi er som nasjon, og spiller fortsatt en svært viktig rolle i vårt samfunn.

For å markere 250-årsjubileet for stiftingen av Kartverket, utga Norges Bank en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 8. september 2023. Mynten er tvungent betalingsmiddel og utgis til pålydende.

Norges Bank inviterte fem kunstnere til en konkurranse om utforming av jubileumsmotivet på myntens bakside. Vinner av konkurransen ble Torgeir Husevaag, med «Triangeltekst». Jubileumsmotivet er en kartografisk fortolkning av Norge og Svalbard gjennom 72 + 11 rektangler og lengde- og breddegrader.  Juryen skrev i sin vurdering blant annet: «Den stiliserte fremstillingen av Norge leder tanken mot kartblader, som Kartverket har produsert helt siden det ble opprettet. Den kan også forstås som et bilde dannet av piksler, et uttrykk for de digitale arbeidsformene som dominerer Kartverkets virksomhet i dag.»

Utforming og tekniske data:

  • Diameter: 27,5 mm
  • Tykkelse: 2,2 mm
  • Vekt: 9,9 g
  • Legering: Cu 81 %, Zn 10 %, Ni 9 %
  • Rand: Glatt

Advers (forside):

H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V∙ NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2023 med initialene til Norges Bank i midten.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise.

Revers (bakside):

Myntmotivet viser Norge og Svalbard. Teksten «KARTVERKET 250 ÅR» er benyttet som omskrift. Valørangivelsen (20 KR) er plassert på høyre side av Norgesfiguren. Kunstnerens signatur (TH) er plassert til venstre på myntflaten (ved Svalbard). 

Myntens revers er utformet av kunstner Torgeir Husevaag.

 

Det vil ikke bli produsert 20-kronemynter med ordinært preg i 2023.

Publisert 8. september 2023 12:00