Norges Bank

Hans Nielsen Hauge. 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg (2021)

Hans Nielsen Hauge ble født 3. april 1771. For å markere 250-årsjubileet for denne begivenheten, utga Norges Bank en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 3. april 2021. Mynten er tvungent betalingsmiddel og utgis til pålydende.

Foto: Håkon Anton Fagerås

Norges Bank inviterte fem kunstnere til en konkurranse om utforming av jubileumsmotivet på myntens bakside. Vinner av konkurransen ble Håkon Anton Fagerås, med motivet «15 000 km». I flere år vandret Hauge til fots over store deler av landet. Overalt forkynte han og dannet vennesamfunn. Hans Nielsen Hauge og den bevegelsen han dannet har hatt stor betydning for den politiske og økonomiske moderniseringen av landet.

Utforming og tekniske data:

  • Diameter: 27,5 mm
  • Tykkelse: 2,2 mm
  • Vekt: 9,9 g
  • Legering: Cu 81 %, Zn 10 %, Ni 9 %
  • Rand: Glatt

Advers (forside):

H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V∙ NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2021 med initialene til Norges Bank i midten.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise.

Revers (bakside):

Myntmotivet viser Hans Nielsen Hauge som leser og som vandrer. Teksten «HANS NIELSEN HAUGE 250 ÅR» og valørangivelsen (20 KR) er benyttet som omskrift. Kunstnerens signatur (HAF) er plassert nederst til venstre på myntflaten.

Myntens revers er utformet av billedkunstner Håkon Anton Fagerås.

Det vil ikke bli produsert 20-kronemynter med ordinært preg i 2021.

Publisert 3. april 2021 09:00
Publisert 3. april 2021 09:00