Norges Bank

Allmenn stemmerett, 10-krone minnemynt

I 1913 vedtok Stortinget allmenn stemmerett. For å markere 100-årsjubileet for denne begivenheten, ga Norges Bank ut en 10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 8. mars 2013. Mynten er tvungent betalingsmiddel og ble utgitt til pålydende.

10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg, allmenn stemmerett10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg, allmenn stemmerett

11. juni 2013 var det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Arbeidet for allmenn stemmerett pågikk over mange år, og var en sak mange engasjerte seg i, både for og imot.

Regjeringen vedtok i 2009 at Stemmerettsjubileet 1913-2013 skal feires lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og opprettet i den forbindelse en komité som står ansvarlig for Regjeringens offisielle jubileumsprogram. Komiteens målsetning er en feiring som skaper engasjement og oppslutning om viktige sider ved vårt demokrati, som stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse.

Utforming og tekniske data

  • Diameter: 24,0 mm
  • Tykkelse: 2,0 mm
  • Vekt: 6,8 g
  • Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni
  • Rand: Avbrutt rifling

Advers (forside):

H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V. NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2013 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise.

Revers (bakside):

Mottoet for motivet på myntens revers er «Å løfte i flokk». Flaten er delt av en diagonal akse noe til høyre for midten. På venstre side ser man fire kvinneskikkelser med utstrakte armer som viktigste del av motivet. De gir inntrykk av å øve et press mot den andre flaten og symboliserer på en fin måte det langvarige og harde strevet som førte fram til allmenn stemmerett for kvinner. På høyre flate, som illuderer den massen kvinnene vil flytte på, er valørangivelse og teksten STEMMERETTSJUBILEET 1913-2013 plassert.

Motivet på revers er utformet av illustratør og avistegner Siri Dokken.

Det ble ikke produsert 10-kronemynter med ordinært preg i 2013.

Publisert 8. mars 2013 09:00
Sist endret 18. november 2015 15:11