Norges Bank

Grunnlovens 200-årsjubileum, 200-krone minnemynt i sølv i 2014

I 2014 var det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. For å markere jubileet ga Norges Bank ut en jubileums- og minnemynt i sølv.

Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner som ble utformet i datidens Europa. Grunnloven er i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati.

Grunnlovsjubileum 2014 - minnemyntGrunnlovsjubileum 2014 - minnemynt

Mynten har pålydende verdi 200 kroner, og ble utgitt med et opplag på maksimalt 40 000 stk. Sølvmynten ble satt i omløp 16. februar 2014, den utgis i proof-kvalitet og er tvungent betalingsmiddel.

Norges Bank har samarbeidet med Stortingets hovedkomité for jubileet om utgivelse av minnemyntene. Grunnlovens 200-årsjubileum formidlet kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Jubileet skulle også bidra til deltagelse og engasjement i demokratiet og legge til rette for folkefest i hele landet.

Utforming og tekniske data

Mynten er preget ved Det Norske Myntverket etter følgende spesifikasjoner:

  • Diameter: 32 mm.
  • Vekt: 16,85 gr.
  • Sølvinnhold: 925/1000 Ag
  • Rand: Glatt

Advers (forside):

Sølvmyntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket, Ingrid Austlid Rise. Motiv: Christian Frederiks rikssegl med den norske løve. Dette motivet ble første gang benyttet 19. mai 1814, da han tok imot kongevalget. Løven med hellebard ble brukt på norsk mynt gjennom Carl Johans regjeringstid. Omskrift: KONGERIKET NORGE og årstall. Det Norske Myntverkets merke, hammer og bergsjern, er plassert mellom omskrift og årstall. Kunstnerens signatur (IAR) er plassert nede til venstre i kronen.

Revers (bakside):

Jubileumsmotivet på mynten er utformet av maler og tegner Esther Maria Bjørneboe. Motivet viser Christian Magnus Falsen, i front, som hviler blikket mot de påfølgende og fremtidige generasjoner av kvinner, menn og unge. Disse er fremstilt som forenklede profiler og sier noe om den lange historien og de mange moderniseringene Grunnloven har vært gjennom. Valørangivelsen (200 KRONER) er plassert på høyre side av mynten og i bunnen teksten GRUNNLOVEN 1814 – 2014. Kunstnerens signatur (EMB) er plassert ned til venstre i jakkeslaget til Falsen.

Publisert 14. februar 2014 10:00
Sist endret 18. november 2015 15:35