Norges Bank

Grunnlovens 200-årsjubileum, 20-krone minnemynt 2014

I 2014 var det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. For å markere denne viktige begivenheten i Norges historie, ga Norges Bank ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 16. februar 2014. Mynten er tvungent betalingsmiddel og ble utgitt til pålydende.

Minnemynt - grunnlovsjubileet 2014Minnemynt - grunnlovsjubileet 2014

Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg mer å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner som ble utformet i datidens Europa. Grunnloven er i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati.

Norges Bank samarbeidet med Stortingets hovedkomité for jubileet om utgivelse av minnemynten. Grunnlovens 200-årsjubileum formidlet kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Jubileet skulle i tillegg bidra til deltagelse og engasjement i demokratiet og legge til rette for folkefest i hele landet.

Utforming og tekniske data

  • Diameter: 27,5 mm
  • Tykkelse: 2,2 mm
  • Vekt: 9,9 g
  • Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni
  • Rand: Glatt

Advers (forside):

H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V. NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2014 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise.

Revers (bakside):

Jubileumsmotivet på myntens revers viser Christian Magnus Falsen, i front, som hviler blikket mot de påfølgende og fremtidige generasjoner av kvinner, menn og unge. Disse er fremstilt som forenklede profiler og sier noe om den lange historien og de mange moderniseringene Grunnloven har vært gjennom. Valørangivelsen (20 KR) er plassert på høyre side av mynten og i bunnen teksten GRUNNLOVEN 1814 – 2014. Kunstnerens signatur (EMB) er plassert nede til venstre på jakkeslaget til Falsen.

Motivet på revers er utformet av maler og tegner Esther Maria Bjørneboe.

Det ble ikke produsert 20-kronemynter med ordinært preg i 2014.

Publisert 14. februar 2014 10:00
Sist endret 18. november 2015 15:23