Norges Bank

Minnemynter i forbindelse med hundreårsmarkeringen

I 2005 var det hundre år siden unionen mellom Sverige og Norge ble oppløst. Med hjemmel i sentralbanklovens bestemmelser om jubileums- og minnemynter utga Norges Bank en serie minnemynter for å markere denne begivenheten.

Myntserien besto av tre gull- og tre sølvmynter. Det første paret med en sølv- og en gullmynt ble utgitt 27. november 2003, i anledning av kong Haakon VIIs edsavleggelse i Stortinget den dagen i 1905. Det neste paret kom 23. september 2004, dagen for inngåelse av forliket i Karlstad i 1905, og siste par 7. juni 2005, hundreårsdagen for Stortingets vedtak som førte til oppløsningen av unionen. Utgivelsene skjedde i samarbeid med Hundreårsmarkeringen – Norge 2005 AS, som foresto det offisielle programmet. Norge 2005 sto også for markedsføring og salg av myntene.

Gullmynten fikk pålydende verdi på 1.500 kroner og ble utgitt med et opplag på maksimalt 10.000 stk. pr. mynt. Faktiske opplagstall ble 10.000 stk for gullmyntene som ble utgitt i 2003 og 2004 og 9.550 stk for gullmynten utgitt i 2005.  Sølvmynten fikk pålydende verdi 100 kroner og fikk et opplag på maksimalt 65.000 stk. for myntene som ble utgitt i 2003 og 2004, og maksimalt opplag på 100.000 stk for mynten som ble utgitt i 2005. Faktiske opplagstall ble 65.000 stk for sølvmynten utgitt i 2003, 55.000 stk for sølvmynten utgitt i 2004 og 72.000 stk for sølvmynten utgitt i 2005. Myntene ble produsert ved Det Norske Myntverket AS (tidligere Den Kongelige Mynt AS).

Publisert 24. juni 2005 15:25