Norges Bank

100-krone minnemynt 2004

Utforming og tekniske data


Advers Revers

Som en markering av at det i 2005 var hundre år siden unionsoppløsningen med Sverige ble det utmyntet en 100-krone minnemynt i sølv. Mynten ble satt i omløp 23. september 2004 og utgitt i proof-kvalitet. Den er tvungent betalingsmiddel.

Myntens data:

Diameter: 39 mm
Vekt: 33,8 g
Legering: 925/1000 Ag (Sterling sølv)
  dvs. g 31,1 fintsølv (1 unse)

Preg:

Advers: Trippelportrett av Norges tre konger i 100 årsperioden, H.M. Kong Harald V, kong Olav V og kong Haakon VII sett fra venstre. Under trippelportrettene kongenes felles valgspråk: ALT FOR NORGE. Til høyre under portrettene kunstneren Øivind Hansens signatur: ØH og årstallet 2004.
Revers: Oljerigg som et symbol på norsk oljevirksomhet. Et bredt horisontalt felt under riggen illustrerer at virksomheten foregår til havs. Under motivet innskriften: 1905-2005 og 100 KR. Til høyre for innskriften direktør Magne Flågans merke: MF. Til venstre kunstneren Danuta Haremskas signatur: HD. Under innskriften Myntverkets merke: hammer og bergsjern.

Rand: Glatt.

Myntens adversmotiv er modellert av Øivind Hansen, reversmotivet er modellert av Danuta Haremska.


Publisert 1. august 2005 14:49