Norges Bank

Universitetet 10-krone minnemynt 2011

I anledning av 200-årsjubileet for etableringen av Norges første universitet, ga Norges Bank ut en 10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 3. mai 2011. Mynten er tvungent betalingsmiddel og ble utgitt til pålydende.

10-krone  10-krone

2. september 2011 feires 200-årsjubileet for at kong Fredrik VI ga etter for kravet om å opprette et universitet i Norge. Gjennom 150 år hadde nordmennene kjempet for eget universitet – første gang i 1661, senere i 1760- og 70-årene og særlig intenst i 1793-95 – men kravet ble hver gang avslått av kongen i København. Da kong Fredrik VI fattet sin avgjørelse i september 1811, var det uavklart hvor i Norge universitetet skulle ligge. Kongsberg ble vurdert, men våren 1812 falt det endelige valget på Christiania.

Ved utgivelsen har Norges Bank lagt vekt på at anledningen ikke er geografisk begrenset til Oslo, men at det er en markering av oppstarten av høyere utdanning og vitenskap i Norge i bred forstand. I 2011 har Norge åtte universiteter og alle landsdeler tilbyr universitetsutdanning.

Utforming og tekniske data:

  • Diameter: 24,0 mm
  • Tykkelse: 2,0 mm
  • Vekt: 6,8 g
  • Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni
  • Rand: Avbrutt rifling

Advers (forside):

H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V. NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2011 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten.

Revers (bakside):

Motivet er en gresk søyle – et klassisk universitetssymbol samt teksten (UNIVERSITETET), jubileum (200 ÅR) og valørangivelse (10 KR). Nederst til venstre for søylen står kunstnerens signatur: EF. Søylen er fremstilt som en sammenstilling av to elementer. Høyre del er en klassisk og naturalistisk tolkning mens venstre del viser søylen i en mer modernisert form. Til sammen skal de to elementene uttrykke et tidsspenn.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise. Revers er utformet av designer Enzo Finger. Det ble ikke produsert 10-kronemynter med ordinært preg i 2011.

Publisert 28. april 2011 10:00
Sist endret 18. november 2015 15:33