Norges Bank

Niels Henrik Abel minnemynt

20-krone minnemynt advers 20-krone minnemynt revers

Utforming og tekniske data

20-kronen ble satt i sirkulasjon 5. august 2002

Data for mynten:

Formgiver: Ingrid Austlid Rise
Diameter: 27,5 mm
Tykkelse: 2,2 mm
Vekt: 9,9 g
Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni
Rand: Glatt

Preg:

Advers:

H.M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V . NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2002 med Den Kongelige Mynts merke hammer og bergsjern til venstre og myntdirektør Magne Flågans merke til høyre

Revers:

Et utsnitt av Abels arbeidsbok, sammen med den såkalte "lemniskaten". Den har form av et 8-tall, og er en fjerdegradskurve med mange interessante egenskaper som Abel studerte inngående. De øvrige tegnene kan ikke knyttes til noen bestemt matematisk teori. Til høyre for lemniskaten: 20 KR og under dette på tvers av mynten: Niels Henrik Abel og 1802 1829 satt over hverandre i bunn.


Publisert 26. januar 2006 14:52