Norges Bank

Wergeland 200-krone jubileumsmynt i sølv

Sølvmynten ble utgitt i anledning av 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel i 2008. Utgivelsen hadde sammenheng med den nasjonale markeringen av jubileet som ble organisert av Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Eidsvoll 1814.

Wergeland 200-krone minnemynt   Wergeland 200-krone minnemynt

Mynten har pålydende verdi 200 kroner og ble utgitt med et opplag på maksimalt 40.000 stk. Faktisk opplagstall ble 29 646 stk. Mynten ble satt i omløp 8. mai 2008, og utgitt i proof-kvalitet. Den er tvungent betalingsmiddel.

Utforming og tekniske data

Mynten er preget ved Det Norske Myntverket etter følgende spesifikasjoner:

Diameter:  32 mm  
Vekt:  16,85 gr.  
Sølvinnhold:  925/1000 Ag 
Rand: Glatt
 
Motivet på minnemyntens revers (bakside) gir assosiasjoner til begivenheten som skulle markeres. For Wergeland-mynten ble det gjennomført en kunstnerkonkurranse som ble vunnet av Enzo Finger. Juryen uttalte bl.a. følgende om vinnermotivet:

”Forslaget er preget av enkelhet og modernitet. Kunstneren benytter et enkelt symbol (brillene) samtidig som motivet leder hen på Wergeland selv gjennom hans karakteristiske navnetrekk. Brillene sier noe om dikterens intellekt og skaperkraft. De sammenlagte briller forteller om fortid og noe avsluttet, slik også navnetrekket gjør. Brillesymbolet kan for øvrig også leses som tallet ”200” og dermed lede hen til selve jubileet. Selve flaten i motivet er delt i to, hvor den ene delen illuderer et bølgende papirark.”

Myntens advers (forside) er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket, Ingrid Austlid Rise. Motivet er Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2008 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten.

Sist endret 2. juli 2010 11:54