Norges Bank

Norges Banks 200-årsjubileum, 20-krone minnemynt 2016

I 2016 er det 200 år siden Norges Bank ble etablert. For å markere denne viktige konstitusjonelle begivenheten i landets historie, gir sentralbanken ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 14. juni 2016. Mynten er tvungent betalingsmiddel og utgis til pålydende.

Minnemynt Norges Bank 200 år advers  Minnemynt Norges Bank 200 år revers

Den 14. juni 1816 ble de seks lovene om Norges Bank og pengevesenet sanksjonert. Stortinget hadde med dette lagt det formelle grunnlaget for opprettelsen av en egen sentralbank for den nye nasjonen. Bankens hovedsete ble lagt til Trondheim, men flyttet til Kristiania i 1897.

Norges Bank har som formål å fremme økonomisk stabilitet i landet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland.

Design- og kunststudenter fra Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Kunstakademiet i Trondheim ble invitert til en konkurranse om utforming av reversmotivet på sirkulasjonsmynten. Konkurransen ble vunnet av Kjersti M. Austdal, student ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo, og hennes vinnermotiv «Norgespulsen» brukes på myntens revers.

Utforming og tekniske data:

  • Diameter: 27,5 mm
  • Tykkelse: 2,2 mm
  • Vekt: 9,9 g
  • Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni
  • Rand: Glatt

Advers (forside):

H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V∙ NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2016 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise.

Revers (bakside):

Jubileumsmotivet «Norgespulsen» er en stilisert illustrasjon av inflasjon og deflasjon i Norge gjennom tidene og gir samtidig uttrykk for sentralbankens mål om å fremme økonomisk stabilitet. Valørangivelsen (20 KR) er plassert til høyre over «Norgespulsen». Teksten NORGES BANK 200 ÅR fordelt på to linjer, er plassert nede til høyre. Kunstnerens signatur (KA) er plassert nede til venstre under x-aksen.  

Motivet på revers er utformet av Kjersti M. Austdal, student ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Det vil ikke bli produsert 20-kronemynter med ordinært preg i 2016.

Publisert 14. juni 2016 10:00
Publisert 14. juni 2016 10:00