Norges Bank

Henrik Wergeland. 10-krone minnemynt

I anledning av 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel, ga Norges Bank ut en 10-krone sirkulasjonsmynt 17. juni 2008. Mynten er tvungent betalingsmiddel og ble utgitt til pålydende.

Wergeland 10-kroneWergeland 10-krone

Henrik Wergeland markeres først og fremst fordi han var en stor dikter, én av de aller største diktere Norge har fostret. Wergeland var samtidig svært engasjert i samfunnsmessige og politiske forhold i sin samtid. Han engasjerte seg også i saker som i senere tid er kommet høyt på internasjonale dagsordener. Som alternativ til undertrykkelse i et samfunnssystem som rangerte mennesker etter sosial status, kjempet han for menneskelig likeverd og toleranse. 

Utforming og tekniske data

Diameter: 24,0 mm
Tykkelse: 2,0 mm
Vekt: 6,8 g
Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni
Rand: Avbrutt rifling

Preg:

Advers (forside):

H. M. Kong Harald V's portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V. NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2008 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten.

Revers (bakside):

Motivet viser Henrik Wergelands briller og navnetrekk. De sammenlagte briller forteller om fortid og noe avsluttet, slik også navnetrekket gjør. Brillesymbolet kan for øvrig også leses som tallet ”200” og dermed lede hen til selve jubileet. Selve flaten i motivet er delt i to, hvor den ene delen illuderer et bølgende papirark. Under brillen: 10 med KR rett etter valørbetegnelsen. Nederst: kunstnerens signatur: EF.

Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise. Revers er utformet av designer Enzo Finger. Den ble satt i sirkulasjon 17. juni 2008. Det ble også produsert 10-kronemynter med ordinært preg i 2008.

Sist endret 18. november 2015 15:13