Norges Bank

Norges idrettsforbund. 200-krone minnemynt i sølv i 2011

I 2011 fylte Norges idrettsforbund (NIF) 150 år. Norges Bank utga i den anledning en 200-krone sølvmynt 8. januar.

NIF ble stiftet 15. mars 1861 som Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaapenbrug, og er Norges største frivillige organisasjon med over 2 millioner medlemskap. Disse fordeler seg på nesten 12 000 idrettslag organisert i 19 idrettskretser og 55 særforbund.

 Minnemynt Minnemynt

Mynten har pålydende verdi 200 kroner, og ble utgitt med et opplag på maksimalt 40.000 stk. Faktisk opplag ble 11 948 stk. Sølvmynten ble satt i omløp 8. januar 2011, den ble utgitt i proof-kvalitet og er tvungent betalingsmiddel.

Utforming og tekniske data

Mynten er preget ved Det Norske Myntverket etter følgende spesifikasjoner:

  • Diameter: 32 mm.
  • Vekt: 16,85 gr.
  • Sølvinnhold: 925/1000 Ag
  • Rand: Glatt

Myntens jubileumsside er designet av Uniform Strategisk Design ved Ina Viktoria Kristiansen. Myntflaten er delt i to horisontale deler. Nedre del ligger forholdsvis lavt og inneholder skrålinjer som skal illudere løpebaner. I øvre del finner vi idrettsutøvere som danner en frise. Omskrift: NORSK IDRETT 150 ÅR. Under figuren på snøbrett; designerens signatur: IVK.

Sølvmyntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket, Ingrid Austlid Rise. Motivet er Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2011 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten.

 

Publisert 30. november 2010 17:00
Sist endret 18. november 2015 15:31