Norges Bank

Retningslinjer for utgivelse av minnemynter

For å markere store nasjonale og historiske begivenheter, enkeltpersoner eller organisasjoner og institusjoner som har hatt stor betydning for landet, utgir Norges Bank med hjemmel i sentralbankloven § 3-4(1) to kategorier minnemynter; jubileums- og minnemynter, og sirkulasjonsmynter med spesialpreg.

Jubileums- og minnemynter er mynter i edelt metall som selges som samlermynt. Sirkulasjonsmynter med spesialpreg utgis som vanlig betalingsmynt.

Jubileer innenfor Kongehuset og jubileer knyttet til konstitusjonen kan markeres med jubileums- og minnemynter. Disse gis kun ut i sjeldne tilfeller. Øvrige begivenheter, enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner markeres med sirkulasjonsmynter med spesialpreg. Utgivelser for å markere historiske begivenheter bør fortrinnsvis være knyttet til landets historie etter 1814. Utgivelser knyttet til en person må med unntak av Kongehuset gjelde en avdød. Organisasjoner og institusjoner som markeres bør som hovedregel være minst 100 år.

Det forutsettes en restriktiv praksis for utgivelse av minnemynter, i samsvar med forutsetninger i forarbeidene til sentralbankloven. Det skal være begivenhetene som avgjør utgivelseshyppigheten.

Sist endret 3. juli 2018 10:18