Norges Bank

Styrende dokumenter for Norges Bank

Vedtatt av hovedstyret

Forretningsorden for Norges Banks hovedstyre
Vedtatt av hovedstyret 9. januar 2020

Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank
Vedtatt av hovedstyret 19. oktober 2011. Sist endret 24. juni 2020 med virkning fra 15. august 2020.

Etiske prinsipper for de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen i Norges Bank
Vedtatt av Norges Banks hovedstyre 24. mars 2020. Ikrafttredelse 1. april 2020.

Hovedstyrets prinsipper for risikostyring og internkontroll i Norges Bank
Vedtatt i hovedstyret 24. juni 2020

Prinsipper for forvaltning av Norges Banks valutareserver
Fastsatt med hjemmel i sentralbankloven. Vedtatt 23. januar 2013. Sist endret 24. november 2021.

Hovedstyrets prinsipper for oppfølging av hvitvaskingsbestemmelsene
Vedtatt av hovedstyret 2. desember 2015. Sist endret 20. november 2019

Hovedstyrets prinsipper for varsling ("whistle blowing") i Norges Bank
Vedtatt av hovedstyret 14. oktober 2009 - sist endret 20. september 2017

Hovedstyrets prinsipper for signaturordning i Norges Bank
Vedtatt av hovedstyret 18. desember 2019.

Prinsipper for eksternkommunikasjon i Norges Bank
Vedtatt av hovedstyret 25. november 2020

Prinsipper for bonusordningen i sentralbankvirksomheten
Fastsatt av hovedstyret med grunnlag i forskrift til verdipapirfondloven, kapittel 2.11 "Godtgjørelsesordninger" (FOR-2018-11-16-1710)

Vedtatt av sentralbanksjefen

Utfyllende etiske regler for ansatte innenfor sentralbanksjefens ansvarsområde
Vedtatt av: Sentralbanksjefen 25. juni 2020. Sist endret: 25. juni 2020 med virkning fra 15. august 2020

Sist endret 29. november 2021 12:00
Sist endret 29. november 2021 12:00