Norges Bank

Styrende dokumenter for Norges Bank

Vedtatt av hovedstyret

Forretningsorden for Norges Banks hovedstyre
Vedtatt av hovedstyret 9. januar 2020, sist endret 25. januar 2023.

Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank
Vedtatt av hovedstyret 19. oktober 2011. Sist endret 20. desember 2022 med virkning fra 1. januar 2023.

Etiske prinsipper for de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen i Norges Bank
Vedtatt av Norges Banks hovedstyre 24. mars 2020. Sist endret 29. mars 2023 med virkning fra 1. april 2023.

Hovedstyrets prinsipper for risikostyring og internkontroll i Norges Bank
Vedtatt i hovedstyret 24. juni 2020. Sist endret 20. desember 2022. 

Hovedstyrets prinsipper for økonomistyring i Norges Bank
Vedtatt 21. november 2012. Sist endret 20. desember 2022

Prinsipper for forvaltning av Norges Banks valutareserver
Fastsatt med hjemmel i sentralbankloven. Vedtatt 23. januar 2013. Sist endret 24. november 2021.

Hovedstyrets prinsipper for oppfølging av hvitvaskingsbestemmelsene
Vedtatt av hovedstyret 2. desember 2015. Sist endret 17. desember 2021. 

Hovedstyrets prinsipper for varsling ("whistle blowing") i Norges Bank
Vedtatt av hovedstyret 14. oktober 2009. Sist endret 20. september 2017.

Hovedstyrets prinsipper for signaturordning i Norges Bank
Vedtatt av hovedstyret 18. desember 2019.

Prinsipper for eksternkommunikasjon i Norges Bank
Vedtatt av hovedstyret 25. november 2020

Prinsipper for variabel godtgjørelse i sentralbankvirksomheten
Fastsatt av hovedstyret med grunnlag i forskrift til verdipapirfondloven, kapittel 2.11 "Godtgjørelsesordninger" (FOR-2023-06-22-1074). Vedtatt 16. mars 2011. Sist endret 29. november 2023.

Prinsipper for HR i Norges Bank
Vedtatt av hovedstyret 20. desember 2022. 

Vedtatt av sentralbanksjefen

Etiske retningslinjer for ansatte innenfor sentralbanksjefens ansvarsområde
Vedtatt av sentralbanksjefen 25. juni 2020. Sist endret 13. februar 2023 med ikrafttredelse fra 17. februar 2023.