Norges Bank

Lover og regelverk

Oversikt over sentrale lover og regler i tilknytning til Norges Banks virksomhetsområde.

Norges Bank informerer om endringer i regelverk og rutiner gjennom sine rundskriv.

Sist endret 18. mai 2020 09:40
Sist endret 18. mai 2020 09:40