Norges Bank

Lover og regelverk

Oversikt over sentrale lover og regler i tilknytning til Norges Banks virksomhetsområde.

Norges Bank informerer om endringer i regelverk og rutiner gjennom sine rundskriv.

Sist endret 17. august 2020 12:50
Sist endret 17. august 2020 12:50