Norges Bank

Publisert 21. september 2003 12:41
Sist endret 12. januar 2016 13:22

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 21. september 2003 12:41
Sist endret 12. januar 2016 13:22