Norges Bank

Publisert 21. september 2003 12:41
Sist endret 12. januar 2016 13:22

Video-arkiv

Pressekonferanser fra rentemøtene i 2003 og frem til i dag er tilgjengelig i

Publisert 21. september 2003 12:41
Sist endret 12. januar 2016 13:22