Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter ned bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 1,00 prosentenhet til 4,00 prosent med virkning fra 26. juni. D-lånsrenten reduseres tilsvarende.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at med en rente på 4,0 prosent ser Norges Bank det som mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn 2½ prosent enn at den blir høyere.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. juni 2003 14:00