Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter ned bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,50 prosentenhet til 5,50 prosent med virkning fra 6. mars. D-lånsrenten reduseres tilsvarende.

Visesentralbanksjef Jarle Bergo sier at med en rente på 5,50 prosent ser Norges Bank det som mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn 2½ prosent enn at den blir høyere.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. mars 2003 14:00