Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter ned bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,5 prosentenhet til 2,50 prosent med virkning fra 18. september. D-lånsrenten reduseres tilsvarende.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at med en rente på 2,50 prosent ser Norges Bank det som like sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2½ prosent som at den blir lavere.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. september 2003 14:00