Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 3/03

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/2003

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Se neste utgivelse i kalenderen.

ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 27. november 2003 14:17
Publisert 27. november 2003 14:17