Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter ned bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 1,00 prosentenhet til 3,00 prosent med virkning fra 14. august. D-lånsrenten reduseres tilsvarende.

Visesentralbanksjef Jarle Bergo sier at med en rente på 3,0 prosent ser Norges Bank det som mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn 2½ prosent enn at den blir høyere.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. august 2003 14:00
Publisert 13. august 2003 14:00