Norges Bank

Setlar 1994–2020 (utgåve VII)

Utviklinga av den sjuande setelserien var driven av behovet for auka sikkerheit, men òg av omsyn til den auka bruken av minibankar og automatar.

Krav til maskinell behandling set rammene for den kunstnariske utforminga. Nye sikkerheitselement som holografisk stripe, fluoriserande effektar og perlemortrykk blir introduserte. 200-kronesetelen kjem til. Innføringa av ulik storleik både i lengd og høgd gjorde det enklare å skilje mellom valørane, spesielt for blinde og svaksynte. Målformene NORGES BANK og NOREGS BANK blei nytta på høvesvis fram- og baksida. Portretta skulle vere av kjende personar innanfor vitskap og kultur, og minst to av dei skulle vere kvinner. Framsidene blei utførte av grafikar Sverre Morken og baksidene av grafikar Arild Yttri.

50-kronesetel

Utgitt 20.01.1997, ugyldig frå 18.10.2019.

Format: 128 x 60 mm.

Framside: Portrett av Peter Christen Asbjørnsen.

Bakside: Vassliljer i skogstjern, inspirert av eventyret Sommernatt på Krogskoven.

100-kronesetel

Utgitt 15.09.1997, ugyldig frå 30.05.2018.

Format: 136 x 65 mm.

Framside: Portrett av Kirsten Flagstad.

Bakside: Hovudsalen i Folketeateret.

200-kronesetel

Utgitt 01.11.1994, ugyldig frå 30.05.2018.

Format: 144 x 70 mm.

Framside: Portrett av Kristian Birkeland.

Bakside: Nordpolregionen med nordlys.

500-kronesetel

Utgitt 07.06.1999, ugyldig frå 18.10.2019.

Format: 152 x 75 mm.

500-kroneseddel

Framside: Portrett av Sigrid Undset.

Bakside: Ein krans som symboliserer Kransen, første bind i Undsets trilogi Kristin Lavransdatter.

1000-kronesetel

Utgitt 19.06.2001, ugyldig frå 14.11.2020.

Format: 160 x 80 mm.

Framside: Portrett av Edvard Munch.

Bakside: Utsnitt frå Munchs veggmåleri Solen.

Publisert 16. november 2020 20:40
Publisert 16. november 2020 20:40