Norges Bank

Sedler 1945-1955 (utgave III)

Denne utgaven kalles gjerne ombyttingssedlene, og ble satt i sirkulasjon fra 9. september 1945.

Arbeidet med utformingen ble satt i gang i 1944 og måtte foregå i hemmelighet. Sedlene var ment som en kriseutgave som kunne produseres raskt, og som skulle byttes ut så snart som mulig med sedler av høyere kunstnerisk og seddelteknisk kvalitet. Serien inneholder ikke 500 kr.

5-kroneseddel

Utgitt 1945-55, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 109 000 000. Format: 127 x 72 mm.

5-kroneseddel, forside

Forside: Til venstre vignett med kronet riksvåpen.

5-kroneseddel, bakside

Bakside: I midten vignett med valørangivelse, NORGES BANK på hver side.

10-kroneseddel

Utgitt 1945-54, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 228 700 000. Format: 127 x 72 mm.

10-kroneseddel, forside

Forside: Til venstre vignett med kronet riksvåpen.

10-kroneseddel, bakside

Bakside: Vignett med valørangivelse.

50-kroneseddel

Utgitt 1945-51, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 17 720 000. Format: 144 x 127 mm.

50-kroneseddel, forside

Forside: Til venstre vignett med kronet riksvåpen.

50-kroneseddel, bakside

Bakside: I midten vignett med NORGES BANK.

100-kroneseddel

Utgitt 1945-50, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 21 050 000. Format: 144 x 127 mm.

100-kroneseddel, forside

Forside: Til venstre vignett med kronet riksvåpen.

100-kroneseddel, bakside

Bakside: I midten vignett med valørangivelse, NORGES BANK på hver side.

1000-kroneseddel

Utgitt 1945-49, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 504 000. Format: 216 x 127 mm.

1000-kroneseddel, forside

Forside: Stortingspresident W.F.K. Christie til venstre, admiral Tordenskiold til høyre (som utgave II, men GULD er overtrykket).

1000-kroneseddel, bakside

Bakside: I midten Nidarosdomen, til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen omgitt av stiftsstedenes våpen (se under 1000-kr utg. I).

Publisert 26. januar 2006 14:54
Publisert 26. januar 2006 14:54