Norges Bank

Sedler 1962-1987 (utgave V)

Planleggingen av denne utgaven ble påbegynt i 1955, like etter at 5-kronen i utgave IV var satt i omløp.

100- og 50-kronesedlene ble gravert ved Bradbury & Wilkinson i London, de øvrige ved Norges Banks seddeltrykkeri der grafikerne Knut Løkke-Sørensen (forsidene) og Henry Welde (baksidene) delte arbeidet mellom seg.

5-kroneseddelen ble erstattet av en mynt i 1963, 10-kronen ble dermed minste seddel i denne rekken. Denne "arvet" også blåfargen fra de gamle 5-kronene, alle de øvrige norske 10-kronesedlene er gule.

10-kroneseddel

Utgitt 1972-84, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 744 900 000. Format: 124 x 66 mm.

10-kroneseddel, forside

Forside: Portrett av Fridtjof Nansen, i midten vignett med kronet riksvåpen. 

10-kroneseddel, bakside

Bakside: Nils Flakstads skulptur "Fiskeren" foran skip og kraner.

50-kroneseddel

Utgitt 1966-83, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 148 320 000. Format: 145 x 73 mm.

50-kroneseddel, forside

Forside: Portrett av Bjørnstjerne Bjørnson, i midten vignett med kronet riksvåpen.

50-kroneseddel, bakside

Bakside: Borgund stavkirke

100-kroneseddel

Utgitt 1962-77, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 341 040 000. Format: 145 x 78 mm.

100-kroneseddel, forside

Forside: Portrett av Henrik Wergeland, i midten vignett med kronet riksvåpen.

100-kroneseddel, bakside

Bakside: Oscar Wergelands maleri Riksforsamlingen på Eidsvoll.

500-kroneseddel

Utgitt 1978-85, ugyldig fra 21.06.2002. Antall 8 400 000. Format: 169 x 90 mm.

500-kroneseddel, forside

Forside: Portrett av Niels Henrik Abel, i midten vignett med kronet riksvåpen. 

500-kroneseddel, bakside

Bakside: Universitetet i Oslo, de tre bygningene på Karl Johans gate.

1000-kroneseddel

Utgitt 1975-87, ugyldig fra 01.08.2001. Antall 51 930 000. Format: 169 x 90 mm.

1000-kroneseddel, forside

Forside: Portrett av Henrik Ibsen, i midten vignett med kronet riksvåpen.

1000-kroneseddel, bakside

Bakside: Peder Balkes maleri "Fyrtårnet ved Vardø".

Publisert 26. januar 2006 14:54
Publisert 26. januar 2006 14:54