Norges Bank

Sedler 1877-1901 (utgave I)

Med "Lov om Pengevæsenet" av 17. april 1875 ble speciedaler og skilling erstattet av kroner og øre. Det måtte derfor trykkes nye sedler.

Oscar II-serien innledet rekken av moderne norske sedler, for første og eneste gang med kongens portrett på forsiden. Sedlene ble produsert på hvitt papir og utført i kobbertrykk og flerfarget boktrykk. Tegningene til kobbertrykkene ble utført av arkitekt Eilert Chr. Christie i Trondheim, mens papir og gravyrer ble levert av Saunders i London.

Til å begynne med ble også trykkingen av forsidene utført i London, mens baksidene ble trykket ved Norges Banks trykkeri i Trondheim før det i 1891 ble anskaffet en kobbertrykkpresse. Fra samme år ble papiret levert av den svenske riksbankens trykkeri i Tumba ved Stockholm. Hver enkelt seddel ble datert og signert for hånd.

5-kroneseddel

Utgitt 1877-1901, ugyldig fra 13.07.1998. Antall 40 900 000. Format: 135 x 78 mm.

5-kroneseddel, forside

Forside: Kong Oscar II.

5-kroneseddel, bakside

Bakside: Til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

10-kroneseddel

Utgitt 1877-1901, ugyldig fra 13.07.1998. Antall 28 900 000. Format: 135 x 78 mm.

10-kroneseddel, forside

Forside: Kong Oscar II. Kronet riksvåpen omgitt av stiftsstedenes våpen (se under 1000-kr bakside) til høyre.

10-kroneseddel, bakside

Bakside: Til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

50-kroneseddel

Utgitt 1877-1901, ugyldig fra 13.07.1998. Antall 1.800.000. Format: 156 x 135 mm.

50-kroneseddel, forside

Forside: Kong Oscar II.

50-kroneseddel, bakside

Bakside: Til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

100-kroneseddel

Utgitt 1877-1901, ugyldig fra 13.07.1998. Antall 1 300 000. Format: 156 x 135 mm.

100-kroneseddel, forside

Forside: Kong Oscar II.

100-kroneseddel, bakside

Bakside: Til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

500-kroneseddel

Utgitt 1877-1901, ugyldig fra 13.07.1998. Antall 500 000. Format: 234 x 135 mm.

500-kroneseddel, forside

Forside: Kong Oscar II til venstre.

500-kroneseddel, bakside

Bakside: Til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

1000-kroneseddel

Utgitt 1877-1901, ugyldig fra 13.07.1998. Antall 85 000. Format: 234 x 135 mm.

1000-kroneseddel, forside

Forside: Kong Oscar II. Stiftsstedenes våpen: Christiania, Bergen og Hamar til venstre, Trondheim, Kristiansand og Tromsø til høyre.

1000-kroneseddel, bakside

Bakside: Til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

Publisert 26. januar 2006 14:54
Publisert 26. januar 2006 14:54