Norges Bank

Sedler 1948-1976 (utgave IV)

Arbeidet med denne seddelutgaven ble påbegynt før 2. verdenskrig. Det ble avholdt en kunstnerkonkurranse i 1930 om utformingen av en ny seddelutgave, men krigen satte en stopper for å realisere den. Ingen av de premierte utkastene ble ansett å egne seg til formålet, arkitekt Arnstein Arneberg ble derfor engasjert som kunstnerisk medarbeider.

Planene for utgaven gikk ut på at fremtredende nordmenn fra nyere tid skulle portretteres, og baksidene skulle illustrere de viktigste næringsveiene. Gravyrene til 10- og 100-kronesedlene ble utført av firmaet Thomas de la Rue i London før krigen, mens de øvrige sedlene i serien ble gravert av Henry Welde, grafiker ved Norges Banks seddeltrykkeri.

5-kroneseddel

Utgitt 1955-63, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 110 770 000. Format: 125 x 70 mm. 

5-kroneseddel, forside

  Forside: Portrett av Fridtjof Nansen.

5-kroneseddel, bakside

Bakside: Fiskevær i Lofoten etter maleri av Axel Revold.

10-kroneseddel

Utgitt 1954-73, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 654 400 000. Format: 125 x 70 mm.

10-kroneseddel, forside

Forside: Portrett av Christian Michelsen etter kulltegning av Erik Werenskiold.

10-kroneseddel, bakside

Bakside: Merkur gående mot høyre og to skip i fart etter tegning av Henrik Sørensen.

50-kroneseddel

Utgitt 1950-65, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 53 450 000. Format: 144 x 127 mm.

50-kroneseddel, forside

Forside: Portrett av Bjørnstjerne Bjørnson etter maleri av Erik Werenskiold. I midten kronet riksvåpen.

50-kroneseddel, bakside

Bakside: Gjengivelse av Hugo Lous Mohrs "Kornskurden" omarbeidet av kunstneren.

100-kroneseddel

Utgitt 1949-62, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 81 710 000. Format: 144 x 127 mm.

100-kroneseddel, forside

Forside: Portrett av Henrik Wergeland. I midten kronet riksvåpen.

100-kroneseddel, bakside

Bakside: Gjengivelse av Erik Werenskiolds "Lensekara".

500-kroneseddel

Utgitt 1948-76, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 6 964 000. Format: 216 x 127 mm.

500-kroneseddel, forside

Forside: Portrett av matematikeren Niels Henrik Abel etter tegning av Johan Gørbitz. I midten kronet riksvåpen.

500-kroneseddel, bakside

Bakside: Industrimotiv laget spesielt for seddelen av Reidar Aulie.

1000-kroneseddel

Utgitt 1949-75, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 5 936 000. Format: 216 x 127 mm.

1000-kroneseddel, forside

Forside: Vignett med portrett av Henrik Ibsen.

1000-kroneseddel, bakside

Bakside: Edvard Munchs "Historien" fra Oslo Universitets Aula.

Publisert 26. januar 2006 14:54
Publisert 26. januar 2006 14:54