Norges Bank

Sedler 1901-1945 (utgave II)

Den kunstneriske utformingen av sedlene i utgave II ble utført av maleren Oluf Wold-Torne, og de ble gravert av firma Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. i London. Til å begynne med ble de også trykket i London på papir fra Østerrike, men fra 1907 foregikk all trykking i Norge på papir fra Alvøens papirfabrikk ved Bergen.

I løpet av denne seddelutgavens lange levetid fra 1901 til 1945 ble det bare gjort noen mindre endringer i papirkvalitet, stilen på trykking av årstall og serienumre og noen andre detaljer.

Under siste krig ble det besluttet å inndra og skifte ut den sirkulerende seddelmassen når krigen var over. Denne ombyttingen trådte i kraft 9. september 1945, og hele serie II er ugyldig fra samme dato.

5-kroneseddel

Utgitt 1901-45. Antall 203 200 000. Format: 127 x 72 mm.

5-kroneseddel, forside

Forside: Stortingspresident W.F.K. Christie.

5-kroneseddel, bakside

Bakside: I midten olavsrose, til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

10-kroneseddel

Utgitt 1901-45. Antall 324 400 000. Format: 127 x 72 mm.

10-kroneseddel, forside

Forside: Stortingspresident Christie til venstre, admiral Tordenskiold til høyre.

10-kroneseddel, bakside

Bakside: I midten olavsrose, til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

50-kroneseddel

Utgitt 1901-45. Antall 31 490 000. Format: 144 x 127 mm.

50-kroneseddel, forside

Forside: Stortingspresident Christie

50-kroneseddel, bakside

Bakside: I midten Eidsvollsbygningen, til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen omgitt av stiftsstedenes våpen (se under 1000-kr utg. I).

100-kroneseddel

Utgitt 1901-45. Antall 26 450 000. Format: 144 x 127 mm.

100-kroneseddel, forside

Forside: Stortingspresident Christie til venstre, admiral Tordenskiold til høyre.

100-kroneseddel, bakside

Bakside: I midten Håkonshallen, til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen omgitt av stiftsstedenes våpen (se under 1000-kr utg. I).

500-kroneseddel

Utgitt 1901-45. Antall 524 000. Format: 216 x 127 mm.

500-kroneseddel, forside

Forside: Stortingspresident Christie.

500-kroneseddel, bakside

Bakside: I midten Akershus slott, til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen omgitt av stiftsstedenes våpen (se under 1000-kr utg. I).

1000-kroneseddel

Utgitt 1901-45. Antall 978 000. Format: 216 x 127 mm.

1000-kroneseddel, forside

Forside: Stortingspresident Christie til venstre, admiral Tordenskiold til høyre.

1000-kroneseddel, bakside

Bakside: I midten Nidarosdomen, til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen omgitt av stiftsstedenes våpen (se under 1000-kr utg. I).

Publisert 26. januar 2006 14:54
Publisert 26. januar 2006 14:54