Norges Bank

Ekstern revisor

Noregs Banks representantskap har valt Deloitte AS til ekstern revisor i Noregs Bank frå og med rekneskapsåret 2016. Avtalen har ei varigheit på seks år.

Ansvarleg revisor: Henrik Woxholt, statsautorisert revisor.

Kontaktinformasjon til Deloitte AS:

Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
0103 Oslo

Tlf. 23 27 90 00

www.deloitte.no

Publisert 24. oktober 2011 16:16
Sist endret 13:36
Publisert 24. oktober 2011 16:16
Sist endret 13:36