Norges Bank

Ekstern revisor

Noregs Banks representantskap har valt Ernst & Young AS til ekstern revisor i Noregs Bank frå og med rekneskapsåret 2022. Avtalen har ei varigheit på seks år.

Ansvarlig revisor: Kjetil Rimstad, statsautorisert revisor

 

Kontaktinformasjon til Ernst & Young AS:

Stortorvet 7, Postboks 1156 Sentrum, Oslo 0155

Tlf. 24 00 24 00

www.ey.com

Sist endret 7. august 2023 14:00
Sist endret 7. august 2023 14:00