Norges Bank

Ekstern revisor

Noregs Banks representantskap har valt Ernst & Young AS til ekstern revisor i Noregs Bank frå og med rekneskapsåret 2022. Avtalen har ei varigheit på seks år.

Ansvarlig revisor: Kjetil Rimstad, statsautorisert revisor

 

Kontaktinformasjon til Ernst & Young AS:

Dronning Eufemias gate 6
Postboks 1156 Sentrum
0107 Oslo

Tlf. 24 00 24 00

www.ey.com

Sist endret 21. oktober 2022 10:00
Sist endret 21. oktober 2022 10:00