Norges Bank

Ekstern revisor

Noregs Banks representantskap har valt Ernst & Young AS til ekstern revisor i Noregs Bank frå og med rekneskapsåret 2022. Avtalen har ei varigheit på seks år.

 

Ansvarlig revisor: Einar Hersvik, statsautorisert revisor

 

Kontaktinformasjon til Ernst & Young AS:

Dronning Eufemias gate 6

Postboks 1156 Sentrum

0107 Oslo

 

Tlf. 24 00 24 00

www.ey.com

Publisert 24. oktober 2011 16:16
Sist endret 24. oktober 2011 16:16
Publisert 24. oktober 2011 16:16
Sist endret 24. oktober 2011 16:16