Norges Bank

Representantskapets tilsynssekretariat

Tilsynssekretariatet skal

  • utføre tilsynsoppgåver på vegner av representantskapet
  • bidra til representantskapets kontroll med budsjettet og årsrekneskapen til banken
  • forvalte avtalen med ekstern revisor
  • koordinere kontakt mot statsmyndigheiter og Riksrevisjonen
  • førebu saker og assistere i saksbehandlinga til representantskapet
  • vere rådgivings- og utgreiingsressurs for representantskapet
  • utføre sekretariatsoppgåver

Leiar: Direktør Jan Frode Jakobsen

Mobil: 957 60 740

Sist endret 31. januar 2017 17:15