Norges Bank

Protokollar frå møte i representantskapet

Representantskapet har møte om lag seks gonger i året, og protokollane vil bli tilgjengelege etter at dei er godkjente i påfølgande møte. Eventuell informasjon i protokollane som er underlagt teieplikt etter lov, vil bli unnateke. Eventuelle spørsmål til protokollane kan sendast til representantskapet@norges-bank.no