Norges Bank

Protokollar frå møte i representantskapet

Representantskapet har fastsette at protokollar frå møte blir offentleggjorde på Noregs Bank sine nettsider frå 2014.

Representantskapet har møte om lag seks gonger i året, og protokollane vil bli tilgjengelege etter at dei er godkjente i påfølgande møte. Eventuell informasjon i protokollane som er underlagt teieplikt etter lov, vil bli unnateke. Eventuelle spørsmål til protokollane kan sendast til representantskapet@norges-bank.no

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Sist endret 11. mai 2020 13:10
Sist endret 11. mai 2020 13:10