Norges Bank

Representantskapets medlemmer

Representantskapet har femten medlemmer og to varamedlemmer oppnemnd av Stortinget. 

Medlemene blir oppnemnd for fire år og kan attoppnemnas to gonger (maksimalt tolv år). Inntil halvparten av medlemene trer ut kvart andre år. Leiar og nestleiar blir oppnemnd for to år. 

Faste medlemmer

Oppnevnt første gang

Gjeldende funksjonstid

Julie Brodtkorb, leder

2018

2018-2021

Reidar Sandal, nestleder

2010

2018-2021

Harald Espedal

2020

2020-2023

Pål Farstad

2018

2018-2021

Ingrid Fiskaa

2016

2020-2023

Gjermund Hagesæter

2018

2018-2021

Line Henriette Holten

2020

2020-2023

Kari Anne Sand

2020

2020-2023

Eirin Kristin Sund

2020

2020-2023

Morten Søberg

2018

2018-2021

Ib Thomsen

2018

2018-2021

Paul Birger Torgnes

2014

2018-2021

Lars Tvete

2020

2020-2023

Truls Wickholm

2020

2020-2023

Marianne Aasen

2020

2020-2023

 

 

Endret 17. januar 2020 10:50
Endret 17. januar 2020 10:50