Norges Bank

Representantskapets medlemer

Representantskapet har femten medlemer oppnemnd av Stortinget. 

Medlemene blir oppnemnd for fire år og kan attoppnemnas to gonger (maksimalt åtte år). Inntil halvparten av medlemene trer ut kvart andre år. Leiar og nestleiar blir oppnemnd for to år. 

Faste medlemer

Oppnemnd første gong

Gjeldande funksjonstid

Julie Brodtkorb, leiar

2018

2022-2025

Marianne Aasen, nestleiar

2020

2020-2023

Gjermund Hagesæter

2018

2022-2025

Martin Kolberg 2022 2022-2025

Morten Søberg

2018

2022-2025

Harald Espedal

2020

2020-2023

Eli Hovd Prestegården

2021

2021-2024

Per Botolf Maurseth

2021

2021-2024

Eirin Kristin Sund

2020

2020-2023

Tom Henning Slethei 2022 2022-2025
Mathias Hunskår Furevik 2022 2022-2025
Tord Hustveit 2022 2022-2025
Anne Berit Lein 2024 2024-2027
Terje Rogde 2024 2024-2027
Terje Bartholsen 2024 2024-2027

 

Sist endret 24. januar 2022 09:50
Sist endret 24. januar 2022 09:50