Norges Bank

Representantskapets medlemmer

Representantskapet har femten medlemmer oppnemnd av Stortinget. 

Medlemmene blir oppnemnd for fire år og kan attoppnemnas to gonger (maksimalt åtte år). Inntil halvparten av medlemmene trer ut kvart andre år. Leiar og nestleiar blir oppnemnd for to år. 

Faste medlemmer

Oppnemnd første gong

Gjeldande funksjonstid

Julie Brodtkorb, leiar

2018

2022-2025

Marianne Aasen, nestleiar

2020

2020-2023

Gjermund Hagesæter

2018

2022-2025

Martin Kolberg 2022 2022-2025

Morten Søberg

2018

2022-2025

Harald Espedal

2020

2020-2023

Eli Hovd Prestegården

2021

2021-2024

Line Henriette Holten

2020

2020-2023

Per Botolf Maurseth

2021

2021-2024

Eirin Kristin Sund

2020

2020-2023

Tom Henning Slethei 2022 2022-2025

Lars Tvete

2016

2020-2023

Alf E. Jakobsen

2021

2021-2023

Mathias Hunskår Furevik 2022 2022-2025
Tord Hustveit 2022 2022-2025

 

Sist endret 24. januar 2022 09:50
Sist endret 24. januar 2022 09:50