Norges Bank

Representantskapets medlemmer

Representantskapet har femten medlemmer og to varamedlemmer oppnemnd av Stortinget. 

Medlemene blir oppnemnd for fire år og kan attoppnemnas to gonger (maksimalt tolv år). Inntil halvparten av medlemene trer ut kvart andre år. Leiar og nestleiar blir oppnemnd for to år. 

 • Julie Brodtkorb, 2018-2021 (leiar 2018-)
 • Reidar Sandal, 2010–2013, 2014–2017, 2018-2021 (nestleiar 2018-)
 • Tormod Andreassen, 2012–2015, 2016-2019
 • Vidar Bjørnstad, 2012–2015, 2016-2019
 • Ingrid Fiskaa, 2016-2019
 • Gjermund Hagesæter, 2018-2021
 • Helle Hammer, 2016-2019
 • Kjetil Lund, 2016-2019
 • Morten Lund, 2010–2011, 2012–2015, 2016-2019
 • Ib Thomsen, 2018-2021
 • Pål Farstad, 2018-2021
 • Morten Søberg, 2018-2021
 • Ingebrigt S. Sørfonn, 2012–2015, 2016-2019
 • Paul Birger Torgnes, 2014–2017, 2018-2021
 • Randi Øverland, 2012–2015, 2016-2019

Varamedlemer:

 • Lars Bjarne Tvete, 2014–2015, 2016-2019
 • Jonas Varhaug, 2016-2019

 

Publisert 25. oktober 2011 16:36
Endret 2. januar 2018 09:50
Publisert 25. oktober 2011 16:36
Endret 2. januar 2018 09:50