Norges Bank

Representantskapets medlemmer

Representantskapet har femten medlemmer oppnemnd av Stortinget. 

Medlemmene blir oppnemnd for fire år og kan attoppnemnas to gonger (maksimalt åtte år). Inntil halvparten av medlemmene trer ut kvart andre år. Leiar og nestleiar blir oppnemnd for to år. 

Faste medlemmer

Oppnemnd første gong

Gjeldande funksjonstid

Julie Brodtkorb, leiar

2018

2018-2021

Reidar Sandal, nestleiar

2010

2018-2021

Harald Espedal

2020

2020-2023

Pål Farstad

2018

2018-2021

Eli Hovd Prestegården

2021

2021-2024

Gjermund Hagesæter

2018

2018-2021

Line Henriette Holten

2020

2020-2023

Pet Botolf Maurseth

2021

2021-2024

Eirin Kristin Sund

2020

2020-2023

Morten Søberg

2018

2018-2021

Ib Thomsen

2018

2018-2021

Paul Birger Torgnes

2014

2018-2021

Lars Tvete

2016

2020-2023

Alf E. Jakobsen

2021

2021-2023

Marianne Aasen

2020

2020-2023

 

 

Sist endret 17. januar 2020 10:50
Sist endret 17. januar 2020 10:50