Norges Bank

Konferansar

Noregs Bank arrangerer jamleg konferansar om pengepolitiske og makroøkonomiske emne, samt om finansiell stabilitet. Dei fleste konferansane finner du på våre engelske sider.

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren
Oslo, 29. mai 2019

Finansiell fagdag 2018: "Foretakenes finansiering - kilder og risiko"
Oslo, 14. november 2018

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren
Oslo, 29. mai 2018

Finansiell fagdag 2017: "Husholdningenes gjeld og boligmarkedet"
Oslo, 21. november 2017

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren
Oslo, 22. mai 2017

Finansiell fagdag 2016: "Svært lave renter og finansiell stabilitet"
Oslo, 22. november 2016

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren
Oslo, 1. juni 2016

Finansiell fagdag 2015: "Systemrisiko i finansmarkedene"
Oslo, 26. november 2015

Publisert 1. november 2006 12:21