Norges Bank

Forskning

Forskningen i Norges Bank har som formål å bidra til å styrke analysegrunnlaget som ligger til grunn for de avgjørelsene banken tar. Forskningsaktiviteten er rettet inn mot pengepolitikk og finansiell stabilitet, og skal være forankret i det internasjonale og norske forskningsmiljøet.

Kontakt:

Kasper Roszbach, Forskningsdirektør
Tlf. +47 404 66 220
E-post: kasper.roszbach@norges-bank.no

Conferences

Norges Bank arranges research conferences and workshops on monetary policy, financial stability and macroeconomic topics at regular intervals.