Norges Bank

Norges Banks fond til økonomisk forskning

Fondet er en selvstendig stiftelse og har som formål å fremme økonomisk forskning.

Om Norges Banks fond til økonomisk forskning

Fondet støtter forskningsopphold i utlandet, deltakelse på internasjonale forskningskonferanser og utgifter i forbindelse med gjesteforelesninger innenfor økonomi. Fondet deler også ut en pris for beste avhandling innenfor makroøkonomi.

Slik søker du støtte

Søknader om støtte til Norges Banks fond til økonomisk forskning behandles én gang i året. Søknadsfristen i 2023 var den 31. mai.