Norges Bank

Norges Banks fond til økonomisk forskning

Fondet er en selvstendig stiftelse og har som formål å fremme økonomisk forskning.

Om Norges Banks fond til økonomisk forskning

Fondet støtter forskningsopphold i utlandet, deltakelse på internasjonale forskningskonferanser og utgifter i forbindelse med gjesteforelesninger innenfor økonomi. Fondet deler også ut en pris for beste avhandling innenfor makroøkonomi.

Slik søker du støtte

Søknader om støtte behandles én gang i året. Frist for neste tildelingsrunde er 15. mai 2021. Søknader sendes elektronisk via Webcruiter, og søknaden må inneholde de etterspurte opplysninger.