Norges Bank

Pris til beste avhandling i makroøkonomi

Norges Banks fond til økonomisk forskning utlyser jevnlig en konkurranse om beste doktoravhandling i makroøkonomi. Prisen er på 75 000 kroner.

Prisen deles ut på bakgrunn av en innstilling fra en særskilt oppnevnt sakkyndig komité bestående av utenlandske økonomer med professorkompetanse. Prisen kan eventuelt deles likt mellom to avhandlinger.

For å komme i betraktning ved neste runde må doktoravhandlingen være levert inn mellom 1. mai 2023 og 30. april 2026 ved et norsk universitet eller høyskole, eller av en norsk statsborger ved et utenlandsk lærested.

Avhandlingen trenger ikke være endelig godkjent av bedømmelseskomité ved innsending til priskonkurransen, men må være godkjent innen fondets evalueringskomité kommer med sin innstilling.

Hovedtemaet i avhandlingen må være knyttet til makroøkonomi tolket i vid forstand. Både empiriske og rent teoretiske avhandlinger vil bli vurdert. Dersom ingen av de innsendte arbeider blir funnet gode nok av komitéen, forbeholder fondets styre seg retten til ikke å dele ut noen pris. Alle som sender inn, vil få tilsendt bekreftelse på at avhandlingen er mottatt. Alle innsendinger vil bli behandlet anonymt, kun prisvinneren(e)s navn vil bli offentliggjort.

Hvordan søke?

Avhandlingen og et dokument med informasjonen listet under, begge i PDF-format, sendes elektronisk til forskningsfond@norges-bank.no.

  • Hvor du har vært PhD-student – universitet, by, land
  • Navn på veileder(e)
  • Tittel på avhandlingen
  • Eventuelle publiseringer av avhandlingen i tidsskrift med fagfellevurdering

Neste innsendingsfrist er 31. august 2026.

Tidligere vinnere av beste avhandling i makroøkonomi

Sist endret 24. januar 2018 09:26

Kontakt

Knut Are Aastveit
Tlf 95 99 78 35
E-post: forskningsfond@norges-bank.no

Sist endret 24. januar 2018 09:26