Norges Bank

Om Norges Banks fond til økonomisk forskning

Fondet støtter forskningsopphold i utlandet, deltakelse på internasjonale forskningskonferanser og utgifter i forbindelse med gjesteforelesninger innenfor økonomi. Fondet deler også ut en pris for beste avhandling innenfor makroøkonomi.

Fondet er opprettet av Norges Bank og har som formål å fremme norsk økonomisk forskning, især anvendt forskning. Fondet gir støtte til studier i utlandet i forbindelse med forskningsoppgaver. Fondet gir også støtte til presentasjon av egne arbeider på internasjonale forskningskonferanser og til dekning av utgifter i forbindelse med gjesteforelesninger innenfor det økonomiske fagområde. Fondet utlyser regelmessig en priskonkurranse for beste avhandling innenfor makroøkonomi.

Fondet bevilger vanligvis rundt 200.000 kroner årlig, fordelt med 10.000-30.000 kroner per bevilgning. Større beløp kan bevilges.

Det vil ikke gis støtte til rene utdanningsformål eller deltakelse på kurs. Doktorgradsstudenter og postdoc-stipendiater prioriteres.

Søknadsbeløpet vil ofte inneholde dekning av reiseutgifter. Fondet forutsetter at reiser skjer på billigst mulig måte. For reiser av kort varighet vil fondet normalt bare dekke rundt 70 prosent av statens maksimumssatser for utgifter til kost og losji. Dersom konferanseavgiften dekker måltider, skal disse trekkes fra i den beregnede kostgodtgjørelsen. For lengre forskningsopphold vil fondet normalt dekke en betydelig lavere andel av statens maksimumssatser.

Fondets statutter

Styret

Norges Banks fond til økonomisk forskning ledes av et styre bestående av fem personer oppnevnt av sentralbanksjefen. For perioden 2023 til og med 2025 består styret av:

  • Professor Dagfinn Rime, Handelshøyskolen BI (leder)

  • Professor Jo Thori Lind, Universitetet i Oslo

  • Professor Sissel Jensen, Norges Handelshøyskole

  • Forsker Trine Engh Vattø, Statistisk sentralbyrå

  • Assisterende direktør Knut Are Aastveit, Norges Bank (sekretær)
Publisert 18. februar 2019 12:22
Publisert 18. februar 2019 12:22