Ugyldige sedler

Norges Bank kan bestemme at sedler og mynter skal settes ut av omløp. Etter kunngjøringen er sedlene og myntene fortsatt tvungne betalingsmidler og kan brukes på ordinær måte i ett år. Norges Bank er deretter pliktig til å veksle inn de ugyldige sedlene og myntene i ytterligere 10 år.

Følgende sedler er ikke lenger gyldig som betalingsmiddel:

100-kroneseddel Utgave VII (Flagstad) (veksles gebyrfritt t.o.m. 30.05.2028)

200-kroneseddel Utgave VII (Birkeland) (veksles gebyrfritt t.o.m. 30.05.2028)

Seddelutgave VI (1979-2001) (kan veksles hos Norges Bank mot gebyr)

Seddelutgave V (1962-1987) (kan veksles hos Norges Bank mot gebyr)

Seddelutgave IV (1948-1976) (kan veksles hos Norges Bank mot gebyr)

Seddelutgave III (1945-1955)

Seddelutgave II (1901-1945)

Seddelutgave I (1877-1901)

Skillemyntsedler

Publisert 30. mai 2018 23:59

Veksle ugyldige sedler og mynter

Dersom du ønsker å veksle ugyldige sedler og mynter, ber vi deg om å lese retningslinjene for veksling. Norges Bank veksler inn etter pålydende verdi. Eldre seddelutgaver og mynter kan ha samleverdi. Ta eventuelt kontakt med mynthandlere for nærmere informasjon om dette.