Norges Bank

Forskning

Forskningen i Norges Bank har som formål å bidra til å styrke analysegrunnlaget som ligger til grunn for de avgjørelsene banken tar. Forskningsaktiviteten er rettet inn mot pengepolitikk og finansiell stabilitet, og skal være forankret i det internasjonale og norske forskningsmiljøet.

PhD stipendprogram

Har du ambisjoner om å bli en av Norges fremste makroøkonomer? Norges Banks PhD stipendprogram kan gi deg et springbrett ut til verdens ledende økonomiuniversiteter, og støtte underveis i din videre utdanning.