Norges Bank

Digitale sentralbankpenger

Digitale sentralbankpenger (DSP) er elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. Norges Bank utreder nå om DSP bør innføres i Norge.

Korleis jobbar Noregs Bank med DSP?

Utgreiinga av digitale sentralbankpengar har gått føre seg sidan 2016. Her finn du informasjon om utgreiingsarbeidet og lenkje til rapportar og bloggar publisert av Noregs Bank.