Norges Bank

Ny Nowa og referanserenter

Nowa ble etablert i 2011 etter omleggingen av Norges Banks likviditetsstyringssystem fra et gulv- til et kvotesystem.

Fra 2011 til 2019 ble Nowa-regelverket fastsatt av Finans Norge, mens Norges Bank var kalkulasjonsagent. I 2019 ble Norges Bank spurt om å overta som administrator for Nowa. Samme år anbefalte Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i norske kroner Nowa som alternativ referanserente. Samtidig med anbefalingen ba arbeidsgruppen Norges Bank vurdere flere forhold ved beregningen av Nowa.

Norges Bank ble administrator for Nowa 1. januar 2020. På samme tidspunkt trådte nye prinsipper for beregning og publisering av Nowa i kraft.

Relatert informasjon

NB Memo: Nye prinsipper for beregning av Nowa – mulige implikasjoner
4. desember 2019

Høring: Prinsipper for beregning og publisering av Nowa
Brev fra Norges Bank 15. oktober 2019

 

Publisert 2. november 2020 14:00
Publisert 2. november 2020 14:00