Norges Bank

Arbeidsgrupper for alternative referanserenter (ARR)

I 2018 etablerte Norges Bank, i samråd med finansnæringen, en arbeidsgruppe for alternative referanserenter i norske kroner.

Valg av Nowa som alternativ referanserente

I 2019 offentliggjorde arbeidsgruppen sin rapport (pdf) med anbefaling av en reformert versjon av overnattenrenten Nowa som alternativ referanserente. 1. januar 2020 overtok Norges Bank administrasjonen av Nowa. Norges Bank publiserte i den forbindelse oppdaterte prinsipper for beregning og publisering av Nowa.

Bruk av Nowa som alternativ referanserente

Andre del av arbeidet med alternative referanserenter konsentrerer seg om hvordan Nowa kan tas i bruk som alternativ referanserente. Arbeidsgruppen har delt arbeidet i to undergrupper:

  1. Markedsstandarder og fallbackløsninger
  2. Utredning av OIS (Overnight Index Swap) marked i norske kroner

Publiserte rapporter

Rapporter fra undergruppe 1 - Markedsstandarder og fallbackløsninger:

Rapporter fra undergruppe 2 - Utredning av OIS (Overnight Index Swap) marked i norske kroner:

Tilbakemelding på konsultasjonsrapporter fra undergrupper

Organisering

Den opprinnelig arbeidsgruppen eksisterer fortsatt som en overordnet gruppe for koordinering av det videre arbeidet. Undergruppene vil jevnlig gi oppdatering av arbeidet til den overordnede arbeidsgruppen.

Mandat og deltagelse

Sist endret 4. oktober 2021 13:25
Sist endret 4. oktober 2021 13:25