Norges Bank

Mandat og deltakere i arbeidsgrupper for alternative referanserenter

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i norske kroner ble etablert i 2018. De to undergruppene Markedsstandarder og fallbackløsninger og Utredning av OIS-marked i norske kroner, ble etablert i desember 2019.

Mandater

Hovedgruppe

Undergrupper

 

Deltakere

Hovedgruppe

Undergrupper

Sist endret 11. juni 2020 17:15
Sist endret 11. juni 2020 17:15